Εισαγωγή

Included page "clone:refugeesinschool" does not exist (create it now)

%CE%A3%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B9%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%20%CE%BF%CE%B8%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%82%20%2867%29.png

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε από τις φοιτήτριες Ευθυμία Σμιξιώτη και Γεωργία ΚαλαΪτζαντωνάκη στο πλαίσιο του μαθήματος Γ03Σ06 – «Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον» υπό την εποπτεία του διδάσκοντα Δρ. Μιχαήλ Κλεισαρχάκη Ε.Δι.Π. του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Η εκπαιδευτική αυτή εφαρμογή απευθύνεται σε μαθητές Ε’ τάξης και εντάσσεται στο πλαίσιο των μαθημάτων της Ευέλικτης ζώνης και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής.
Σκοπός της εργασίας είναι να προσφέρει μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση του θέματος το οποίο πραγματεύεται, αξιοποιώντας το περιβάλλον ΠΥΘΕΑΣ: WikiQuESD βασισμένο σε κοινωνικο-εποικοδομιστικές προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης.​


Pages

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License